Godex Dispenser G500/530, 1XXX+, EZPi 031-G50001-000